Číslo paragrafu: 1846

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:HŘÍCH
Podnadpis (římská čísla):MILOSRDENSTVÍ A HŘÍCH
Evangelium nám v Ježíši Kristu zjevuje milosrdenství Boha vůči hříšníkům. Anděl to oznamuje Josefovi: „Dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů“ (Mt 1,21). Totéž lze říci o eucharistii, svátosti vykoupení: „Neboť to je má krev (nové) smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

430 -  Ježíš Kristus, andě Gabrielé, záchrana, hříchy, spása 1365 -  eucharistická oběť, památka, eucharistie, Nová smlouva, odpuštění-hříchů

Vybrané dle klíčových slov:

328 - andělé, bytosti-duchové , tradice , Písmo svaté  
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
334 - andělé, bytosti-duchové , církev , církev-spojení s anděly , život-církve
335 - andělé, bytosti-duchové , církev , liturgie , oslava-andělů
350 - andělé, bytosti-duchové , oslava-Boha , služba-Bohu , sv.Tomáš Akvinský
351 - andělé, bytosti-duchové , Ježíš Kristus , spása , služba-Bohu
352 - andělé, bytosti-duchové , církev , lidé , pomoc
1994 - andělé, bytosti-duchové , milost , ospravedlnění , pád-andělů
2851 - andělé, bytosti-duchové , ďábel , démoni , modlitba
2566 - andělé, Bůh-hledání , Bůh-Stvořitel , bytosti-duchové , modlitba
331 - andělé, stvoření , spása , Syn člověka , služba-Bohu
332 - andělé, Boží-plán (spásy) , spása , anděl Gabriel , služba-Bohu
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu  
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
391 - andělé, Satan , ďábel , pád-andělů , závist
362 - bytosti-duchové, bytosti-tělesné , člověk , Boží obraz , stvoření (proces)
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest