Číslo paragrafu: 1853

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:HŘÍCH
Podnadpis (římská čísla):ROZMANITOST NAŠICH HŘÍCHŮ
Hříchy lze rozdělovat podle jejich předmětu, jako se to dělá u každého lidského skutku, nebo podle ctností, jejichž jsou opakem, ať už přemírou nebo nedostatkem, anebo podle přikázání, proti nimž se staví. Lze je také rozdělit podle toho, zda se týkají Boha, bližního nebo nás samých; mohou se rozlišovat duchovní a tělesné hříchy, nebo také hříchy myšlením, slovem, skutkem a opomenutím. Podle Pánova učení je kořen hříchu v srdci člověka, v jeho svobodné vůli. „Neboť ze srdce vystupují špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, krádeže, křivá svědectví, rouhání. To jsou věci, které člověka poskvrňují“ (Mt 15,19-20). Srdce je sídlem lásky, zdroj dobrých a čistých skutků, které jsou hříchem zraňovány.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1751 -  dobro, lidské úkony, mravnost, rozum, svědomí 2067 -  bližní, církev, desatero, láska, láska-k bližnímu 368 -  člověk, srdce, tradice-církevní, hlubina bytí, svoboda-člověka

Vybrané dle klíčových slov:

1858 - cizoložství, hříchy , hříchy-smrtelné , křivé svědectví , matka
1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1756 - cizoložství, klení , křivá přísaha , mravnost , špatné skutky
2330 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , bližní , smilstvo
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
2381 - cizoložství, dobro , láska , láska-k bližnímu , manželská smlouva
2388 - cizoložství, krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu , otec
2400 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka
2513 - cizoložství, pravda , umění , ženy , smilstvo
2517 - cizoložství, čistota , srdce-čistota , umírněnost , život-lidský
2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2737 - cizoložství, dobro , modlitba , touha-po Bohu , smilstvo
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský