Číslo paragrafu: 1861

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:HŘÍCH
Podnadpis (římská čísla):ZÁVAŽNOST HŘÍCHU: SMRTELNÝ A VŠEDNÍ HŘÍCH
Smrtelný hřích je zásadně v možnosti lidské svobody, stejně jako sama láska. Důsledkem smrtelného hříchu je ztráta lásky a posvěcující milosti, totiž stavu milosti. Není-li hřích napraven lítostí a Božím odpuštěním, způsobí vyloučení z Kristova království a věčnou smrt v pekle. Naše svoboda má vskutku moc udělat definitivní nezvratná rozhodnutí. Avšak úsudek o lidech musíme ponechat Boží spravedlnosti a milosrdenství, i když můžeme usoudit, že nějaký skutek je sám o sobě těžkým hříchem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1472 -  hříchy-dvojí následek, odpustky, věčný trest, tresty-za hřích, očistec 1033 -  neláska k Bohu, těžký hřích, peklo, smrt-ve smrtelném hříchu, věčné oddělení od Boha

Vybrané dle klíčových slov:

1987 - Boží-spravedlnost, hříchy , křest , milost , ospravedlnění
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
2830 - Boží-spravedlnost, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , potrava-materiální
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost
1860 - hříchy, hříchy-smrtelné , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , odpovědnost
1874 - hříchy, hříchy-smrtelné , věčná smrt , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět