Číslo paragrafu: 1878

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:OSOBA A SPOLEČNOST
Podnadpis (římská čísla):SPOLEČENSKÝ RÁZ LIDSKÉHO POVOLÁNÍ
Všichni lidé jsou povoláni k témuž cíli, kterým je sám Bůh. Existuje jistá podobnost mezi jednotou božských osob a bratrstvím, které lidé mají mezi sebou vytvářet v pravdě a lásce. Láska k bližnímu je neoddělitelná od lásky k Bohu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1702 -  Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz, lidé, lidská bytost

Vybrané dle klíčových slov:

1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita