Číslo paragrafu: 1882

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:OSOBA A SPOLEČNOST
Podnadpis (římská čísla):SPOLEČENSKÝ RÁZ LIDSKÉHO POVOLÁNÍ
Určitá společenství, jako rodina a občanská společnost, která odpovídají bezprostředněji přirozenosti člověka, jsou pro něho nutná. Aby se podporovala účast co největšího počtu osob na společenském životě, je třeba povzbuzovat vznik sdružení a institucí „s hospodářskými, kulturními, sociálními, sportovními, rekreačními, zájmovými a politickými cíli, a to jak v rámci [národního] společenství, tak na světové úrovni“. Taková „socializace“ vyjadřuje taktéž přirozený sklon lidských bytostí sdružovat se k dosažení cílů, které přesahují schopnosti jednotlivce, a rozvíjí osobní dary, zvláště ducha iniciativy a smysl pro odpovědnost, a napomáhá zajišťovat lidská práva.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1913 -  člověk-důstojnost, lidské společenství, obecné blaho, odpovědnost, spolupráce-s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

1893 - instituce-společenské, lidské společenství , společnost občanská   
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská