Číslo paragrafu: 1883

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:OSOBA A SPOLEČNOST
Podnadpis (římská čísla):SPOLEČENSKÝ RÁZ LIDSKÉHO POVOLÁNÍ
Socializace přináší také nebezpečí. Příliš pronikavý zásah státu může ohrožovat svobodu a osobní iniciativu. Církev vypracovala zásadu nazývanou „subsidiarita“. Podle této zásady „nadřazená společnost nesmí zasahovat do vnitřního života podřízené společnosti tím, že by ji oloupila o její pravomoci. Má ji nanejvýš podporovat a pomáhat jí k tomu, aby sladila své jednání s jednáním ostatních společenských sil s ohledem na obecné blaho.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2431 -  ekonomie, hospodářská činnost, krádež, láska, láska-k bližnímu

Vybrané dle klíčových slov:

1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská   
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1945 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1946 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská