Číslo paragrafu: 1901

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):AUTORITA
Jestliže autorita odkazuje na řád stanovený bohem, „je určení způsobu vlády a výběr vedoucích činitelů ponechán svobodné volbě občanů“. Rozmanitost politických režimů je mravně přípustná, jen když tyto režimy přispívají k oprávněnému dobru společnosti, která je přijímá za vlastní. Režimy, jejichž povaha odporuje přirozenému zákonu, veřejnému pořádku a základním právům osob, nemohou uskutečňovat obecné dobro národů, jimž se vnutily.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2242 -  láska, láska-k bližnímu, občané, povinnosti, společnost občanská, svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1951 - autorita, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
2155 - autorita, Boží-jméno , člověk-důstojnost , křest , křivá přísaha
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2406 - autorita, krádež , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho