Číslo paragrafu: 1907

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):OBECNÉ DOBRO
Na prvním místě předpokládá respektování osoby jako takové. Ve jménu obecného dobra je veřejná moc zavázána respektovat základní a nezadatelná práva lidské osoby. Společnost je povinna dovolit každému svému členu uskutečnit své vlastní povolání. Obecné dobro spočívá zvláště v podmínkách pro uplatňování přirozených svobod, které jsou nezbytné pro plný rozvoj lidského povolání: tedy v právu „na jednání podle správných příkazů svého svědomí, na ochranu soukromého života a na spravedlivou svobodu i ve věcech náboženských“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1929 -  člověk, člověk-důstojnost, lidské společenství, muž a žena, obrana 2106 -  člověk-důstojnost, láska, láska-k Bohu, náboženství, přirozenost-lidská

Vybrané dle klíčových slov:

1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská