Číslo paragrafu: 1910

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):OBECNÉ DOBRO
Jestliže každé lidské společenství je nositelem obecného dobra, které mu dovoluje být tím, za co se považuje, nachází své nejplnější uskutečnění v politickém společenství. Úkolem státu je hájit a podporovat obecné dobro občanské společnosti, občanů a jejich sdružení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2244 -  církev, církev-církev a stát, dějiny, Ježíš Kristus-Vykupitel, láska

Vybrané dle klíčových slov:

1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská