Číslo paragrafu: 1913

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):ODPOVĚDNOST A SPOLUÚČAST
Spoluúčast je dobrovolné a velkodušné zapojení do sociálního dění. Je nutné, aby se všichni — každý podle místa, které zaujímá, a úlohy, kterou zastává — podíleli na vzestupu obecného dobra. Tato povinnost je zakořeněna v důstojnosti lidské osoby.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
2203 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , obecné blaho
225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1676 - člověk-důstojnost, humanismus křesťanský , chápání-rozumové , Ježíš Kristus-poznání , liturgické slavnosti
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2235 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
2402 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
2414 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2494 - člověk-důstojnost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , solidarita
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát