Číslo paragrafu: 1915

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:ÚČAST NA SPOLEČENSKÉM ŽIVOTĚ
Podnadpis (římská čísla):ODPOVĚDNOST A SPOLUÚČAST
Občané se mají, pokud je to možné, činně účastnit veřejného života. Způsoby takové účasti mohou být v různých zemích a v různých kulturách různé. „Zaslouží chválu, jak některé národy umožňují co největší části občanů podíl na řízení veřejných záležitostí v opravdové svobodě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2239 -  dobro, láska, láska-k bližnímu, občané, povinnosti, podřízenost

Vybrané dle klíčových slov:

1603 - kultury-různost, láska , láska-manželská , muž a žena , přilnutí
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská   
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská