Číslo paragrafu: 1930

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÉ OSOBY
Respektování lidské osoby předpokládá respektování práv, která vyvěrají z její důstojnosti jakožto tvora. Tato práva jsou starší než společnost a jsou jí uložena. Jsou základem mravní oprávněnosti každé autority: společnost, která je znevažuje anebo je odmítá uznat ve svém pozitivním zákonodárství, podrývá vlastní mravní oprávněnost. Chybí-li takové respektování, vládní moc se musí opírat jen o sílu nebo o násilí, aby si vynutila poslušnost svých poddaných. Je úkolem církve připomínat tato práva lidem dobré vůle a rozlišovat je od protiprávních nebo falešných nároků.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1700 -  blahoslavenství, člověk, člověk-důstojnost, dobro, hříchy 1902 -  autorita, lidské společenství, násilí, občané, povinnosti, odpovědnost

Vybrané dle klíčových slov:

1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
2155 - autorita, Boží-jméno , člověk-důstojnost , křest , křivá přísaha
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1951 - autorita, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2406 - autorita, krádež , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho