Číslo paragrafu: 1935

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):ROVNOST A ROZDÍLY MEZI LIDMI
Rovnost mezi lidmi spočívá v podstatě v jejich osobní důstojnosti a v právech, která z ní vyplývají. „Je třeba překonat a odstranit jakýkoliv druh sociální nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka z důvodů pohlaví, rasy, barvy, společenského postavení, jazyka nebo náboženství, poněvadž odporuje Božímu záměru.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

357 -  Bůh-vztah s člověkem, člověk, svoboda, člověk-důstojnost, člověk-společenství s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

1907 - lidská práva, lidské společenství , obecné blaho , přirozené svobody , svědomí
1945 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1946 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská