Číslo paragrafu: 1936

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):ROVNOST A ROZDÍLY MEZI LIDMI
Když člověk přichází na svět, nemá k dispozici všechno, co potřebuje k rozvoji svého tělesného a duchovního života. Potřebuje druhé lidi. Projevují se rozdíly související s věkem, fyzickými schopnostmi, intelektuálními nebo mravními vlohami, s výhodami získanými stykem s jinými lidmi, s rozdělením bohatství. „Hřivny“ nejsou rozděleny rovnoměrně.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1879 -  člověk, lidské společenství, společnost občanská, lidé, lidská bytost

Vybrané dle klíčových slov:

1945 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1946 - lidské společenství, rovnost mezi lidmi , společnost občanská   
1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1918 - lidské společenství, společnost občanská    
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1939 - lidské společenství, přátelství , sociální spravedlnost , solidarita , přítel
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1922 - lidské společenství, politické režimy , společnost občanská   
1923 - lidské společenství, svíce , společnost občanská   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská   
1940 - lidské společenství, majetek-rozdílení , práce , sociální spravedlnost , solidarita
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská , bytosti tělesné , společnost občanská  
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská