Číslo paragrafu: 1937

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):ROVNOST A ROZDÍLY MEZI LIDMI
Takové rozdíly zapadají do plánu Boha, který chce, aby každý dostával od druhých, co potřebuje, a aby se ti, kteří mají zvláštní „hřivny“, dělili o jejich plody s těmi, kteří je potřebují. Rozdíly povzbuzují a často zavazují osoby k velkodušnosti, laskavosti a sdílení; vybízejí kultury k vzájemnému obohacování. „Nedávám všechny ctnosti každému stejně … Většinou je rozděluji tak, že jednomu dám tu, druhému jinou … Někomu dám zvláště lásku, jinému spravedlnost, jinému pokoru a někomu živou víru … A pokud se týká časných statků, věcí nutných k lidskému životu, ty jsem rozdělil mnohem nerovnoměrněji a nechtěl jsem, aby každý vlastnil všechno, co potřebuje, aby tak lidé měli nutně příležitost prokazovat skutky lásky jeden druhému … Chtěl jsem, aby jeden měl zapotřebí druhého, a aby všichni byli mými služebníky při rozdílení milostí a darů, které dostali ode mne.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

340 -  Bůh-stvořitel, nerovnosti, tvorové-vzájemná závislost, viditelný svět, stvoření (tvor) 791 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, utrpení, církev-rozmanitost, rozdělení-lidí 1202 -  liturgie-rozmanitost, chápání-duchovní, kultury-národní, církve-místní, symboly

Vybrané dle klíčových slov:

1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
2010 - dobra-časná, milost , modlitby-křesťanské , ospravedlnění , přátelství
1936 - hřivny, lidské společenství , rovnost mezi lidmi , sociální spravedlnost , společnost občanská
1915 - kultury-různost, lidské společenství , národy , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
1603 - kultury-různost, láska , láska-manželská , muž a žena , přilnutí
2540 - laskavost, oslava-Boha , pokora , pýcha , závist
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc
1895 - lidské společenství, společnost občanská    
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova