Číslo paragrafu: 1938

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):ROVNOST A ROZDÍLY MEZI LIDMI
Existují také nespravedlivé rozdíly, které postihují miliony mužů i žen. Ty jsou v jasném rozporu s evangeliem. „Rovná důstojnost osob vyžaduje, aby se dospělo k lidštějším a spravedlivým životním podmínkám. Přílišné hospodářské a sociální nerovnosti mezi jednotlivými členy nebo národy jedné lidské rodiny působí pohoršení a odporují sociální spravedlnosti, slušnosti, důstojnosti lidské osoby i společenskému a mezinárodnímu míru.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2437 -  krádež, láska, láska-k bližnímu, národy, rozvoj-společnosti 2317 -  hříšníci, láska, láska-k bližnímu, mír, násilí

Vybrané dle klíčových slov:

1929 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , muž a žena , obrana
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé
1926 - člověk, člověk-důstojnost , dobra-časná , lidské společenství , důstojnost
1944 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství , důstojnost
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1780 - člověk, člověk-důstojnost , mravnost , svědomí , úsudek svědomí
1978 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , přirozený mravní zákon , důstojnost
1879 - člověk, lidské společenství , společnost občanská , lidé , lidská bytost
1891 - člověk, lidské společenství , přirozenost-lidská , rodina , společnost občanská
1905 - člověk, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus