Číslo paragrafu: 1941

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÁ SOLIDARITA
Sociálně-hospodářské problémy lze rozřešit jen za pomoci všech forem solidarity: vzájemné solidarity mezi chudými, solidarity mezi bohatými a chudými, mezi dělníky, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v podniku, solidarity mezi národy a mezi lidmi. Mezinárodní solidarita je požadavek mravního řádu. Na ní závisí částečně světový mír.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2317 -  hříšníci, láska, láska-k bližnímu, mír, násilí

Vybrané dle klíčových slov:

1397 - chudí, svaté přijímání , communio , eucharistie-bratrství , eucharistie-milosrdenství
2172 - chudí, odpočinek , sabat , sobota , sedmý den
2443 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , radostná zvěst
2445 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , sobectví
2446 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , statky (majetek)
2449 - chudí, krádež , láska , láska-k bližnímu , záruky
2462 - chudí, krádež , svědectví-lásky   
2463 - chudí, krádež , křivé svědectví   
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1939 - lidské společenství, přátelství , sociální spravedlnost , solidarita , přítel
1940 - lidské společenství, majetek-rozdílení , práce , sociální spravedlnost , solidarita
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc