Číslo paragrafu: 1942

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÁ SOLIDARITA
Ctnost solidarity přesahuje oblast hmotných statků. Tím, že církev šířila duchovní dobra víry, podporovala navíc rozvoj hmotného blahobytu, kterému často otevírala nové cesty. Tak se během staletí naplňovala slova Pána: „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno“ (Mt 6,33). „Po dva tisíce let žije a mohutní v duši církve vědomí, které pohánělo a ještě pohání až k hrdinství lásky mnichy obdělávající půdu, osvoboditele otroků, ošetřovatele nemocných a ty, kteří přinášejí víru, civilizaci, kulturu všem generacím a všem národům, aby vytvářeli takové společenské podmínky, které by všem umožňovaly život hodný člověka a křesťana.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1887 -  lidské společenství, společnost občanská, lidské společenství, občané, povinnosti  2632 -  církev, hierarchie, modlitba, modlitby-církve, modlitby-prosebné

Vybrané dle klíčových slov:

1925 - blahobyt, lidská práva , lidské společenství , obecné blaho , blahobyt
2210 - blahobyt, láska , láska-k bližnímu , mravnost , rodina
1943 - lidské společenství, sociální spravedlnost , společnost občanská   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská   
1924 - lidské společenství, obecné blaho , blahobyt , společnost občanská  
1881 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1887 - lidské společenství, společnost občanská , lidské společenství , občané, povinnosti  
1928 - lidské společenství, obecné blaho , sociální spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1939 - lidské společenství, přátelství , sociální spravedlnost , solidarita , přítel
1906 - lidské společenství, obecné blaho , rozvážnost , blahobyt , společnost občanská
1909 - lidské společenství, mír , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
1927 - lidské společenství, obecné blaho , stát , blahobyt , společnost občanská
1940 - lidské společenství, majetek-rozdílení , práce , sociální spravedlnost , solidarita
1910 - lidské společenství, obecné blaho , obrana , stát , blahobyt
1883 - lidské společenství, obecné blaho , socializace , společnost občanská , stát
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1886 - lidské společenství, povinnosti , právo , společnost občanská , světlo-pravdy
1890 - lidské společenství, společnost občanská    
1894 - lidské společenství, stát , subsidiarita , společnost občanská , veřejná moc