Číslo paragrafu: 1947

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Stejná důstojnost lidských osob vyžaduje úsilí ke zmenšení přehnaných společenských a hospodářských rozdílů a k odstranění nespravedlivých nerovností.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1929 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , muž a žena , obrana
1938 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , pohoršení , rovnost mezi lidmi
1926 - člověk, člověk-důstojnost , dobra-časná , lidské společenství , důstojnost
1944 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství , důstojnost
1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1978 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , přirozený mravní zákon , důstojnost
1780 - člověk, člověk-důstojnost , mravnost , svědomí , úsudek svědomí
1879 - člověk, lidské společenství , společnost občanská , lidé , lidská bytost
1891 - člověk, lidské společenství , přirozenost-lidská , rodina , společnost občanská
1905 - člověk, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
1892 - člověk, instituce-společenské , lidské společenství , lidé , lidská bytost
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
383 - člověk, muž a žena , společenství-osobní , lidé , Bůh-Stvořitel
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek