Číslo paragrafu: 1956

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON
Přirozený zákon, přítomný v srdci každého člověka a zakotvený v rozumu, je všeobecný ve svých příkazech a jeho závaznost se týká všech lidí. Vyjadřuje důstojnost osoby a klade základy jejích práv a jejích základních povinností. „Jistě existuje opravdový zákon“ je to zdravý rozum; je ve shodě s přirozeností a najde se u všech lidí; je neměnný a věčný; jeho příkazy volají k povinnosti, jeho zákazy chrání před chybou. Je zločin nahradit jej opačným zákonem; je zakázáno nejednat podle, byť jen jediného, jeho nařízení; a pak, nikdo nemá možnost jej zcela zrušit.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2261 -  Bůh-Stvořitel, člověk-důstojnost, láska, láska-k bližnímu, zabití

Vybrané dle klíčových slov:

2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
1907 - lidská práva, lidské společenství , obecné blaho , přirozené svobody , svědomí
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon