Číslo paragrafu: 1958

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON
Přirozený zákon je neměnný a stálý v průběhu dějinných proměn; v záplavě představ a obyčejů zůstává nezměněn a podporuje pokrok. Pravidla, která jej vyjadřují, zůstávají ve své podstatě stále platná. I když se popírají jeho zásady, přesto jej nelze zničit ani vyrvat z lidského srdce. Stále znovu povstává v životě jednotlivců i společností. „Tvůj zákon, Pane, jistě trestá krádež, zákon vepsaný do lidských srdcí, který ani lidská zloba nemůže zničit.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2072 -  bližní, desatero, povinnosti, církevní přikázání, dekalog

Vybrané dle klíčových slov:

1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita