Číslo paragrafu: 1962

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):STARÝ ZÁKON
Starý zákon je prvním stupněm zjeveného zákona. Jeho mravní předpisy shrnuje desatero Božích přikázání. Přikázání Desatera kladou základy povolání člověka, stvořeného k Božímu obrazu; zakazují, co odporuje lásce k Bohu a bližnímu, a předpisují, co je pro ni podstatné. Desatero je světlo poskytnuté svědomí každého člověka, aby mu zjevovalo Boží hlas i Boží cesty a chránilo ho proti zlu. „Bůh napsal na desky zákona to, co lidé nedokázali číst ve svých srdcích.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2058 -  archa, desatero, hlas-Boží, oheň, Písmo svaté

Vybrané dle klíčových slov:

2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu