Číslo paragrafu: 1966

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON
Nový zákon je milost Ducha svatého, daná věřícím skrze víru v Krista. Působí prostřednictvím lásky, používá horského kázání Pána, aby nás učil, co máme dělat, a svátostí, aby nám uděloval milost to plnit. „Kdo bude chtít rozjímat se zbožností a pronikavostí o kázání našeho Pána, proneseném na hoře, jak je čteme v evangeliu svatého Matouše, nepochybně v něm najde dokonalý dokument křesťanského života …Toto kázání totiž zahrnuje všechna zvláštní pravidla křesťanského jednání.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1999 -  hříchy, milost, milost-posvěcující, obrácení, smíření-s Bohem

Vybrané dle klíčových slov:

1965 - dokonalost, horské kázání , Izrael , mravní-zákon , Nová smlouva
1641 - dokonalost, láska , láska-manželská , svátost manželství , svátosti
147 - dokonalost, Ježíš Kristus , víra předků , poslušnost víry , Starý zákon
370 - dokonalost, duch , člověk , pohlavnost , sexualita
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti , kněžství , znamení  
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
2289 - dokonalost, láska , láska-k bližnímu , úcta-k životu , volba
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
2262 - horské kázání, láska , láska-k bližnímu , nenávist , nepřátelé
2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská