Číslo paragrafu: 1968

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON
Evangelijní zákon naplňuje přikázání Zákona. Pánovo kázání na hoře vůbec neruší nebo neoslabuje mravní hodnotu příkazů Starého zákona, ale odhaluje jejich skryté možnosti a dává vyrůstat novým požadavkům: zjevuje celou jejich božskou i lidskou pravdu. Nepřidává nová, vnější přikázání, nýbrž jeho obnova jde až ke kořeni jednání, k srdci, kde člověk volí mezi čistým a nečistým, kde se utváří víra, naděje a láska a s nimi ostatní ctnosti. Evangelium tak přivádí Zákon k jeho plnosti napodobováním dokonalosti nebeského Otce, odpouštěním nepřátelům a modlitbou za pronásledovatele podle příkladu Boží velkomyslnosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

129 -  Písmo svaté-jednota, Starý zákon, Nový zákon, katecheze-křesťanská, Písmo svaté-typologie 582 -  dietické předpisy, Ježíš Kristus-život a učení, Zákon-konečný výklad, poskvrnění 

Vybrané dle klíčových slov:

139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
2761 - evangelium, modlitba , modlitba-Páně , Nový zákon , Otčenáš
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
514 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-skrytý život , víra
515 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , svátosti , Ježíš Kristus-božství
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
2262 - horské kázání, láska , láska-k bližnímu , nenávist , nepřátelé
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva