Číslo paragrafu: 1970

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON
Evangelijní zákon zahrnuje rozhodnou volbu mezi „dvěma cestami“ a vyžaduje uskutečňování slov Páně v praxi; to je shrnuto do „zlatého pravidla“: „Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci“ (Mt 7,12). Celý evangelijní zákon je obsažen v „novém přikázání“ Ježíšově, abychom se navzájem milovali, jako on miloval nás.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1696 -  cesta ke spáse, katecheze    1789 -  bližní, dobro, láska, svědomí, úsudek svědomí 1823 -  ctnosti, ctnosti-božské, láska, přikázání 

Vybrané dle klíčových slov:

1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
1959 - Bůh-Stvořitel, mravní-zákon , občanský zákon , přirozený mravní zákon , lidská práva
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
61 - patriarchové, proroci , světci , Starý zákon , liturgie
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
523 - Jan Křtitel, proroci , křest , předchůdce Páně , Ježíš Kristus-příchod
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí