Číslo paragrafu: 1971

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON
K Pánovu kázání na hoře je vhodné přidat morální katechezi obsaženou v učení apoštolů. Tato nauka předává dále učení Pána s pravomocí apoštolů, a to zvláště ve výkladu ctností, které vyplývají z víry v Krista a které oživuje láska, hlavní dar Ducha svatého. „Láska ať je bez přetvářky … V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi …, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství“ (Řím 12,9-13). Tato katecheze nás učí posuzovat případy svědomí ve světle našeho vztahu ke Kristu a k církvi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1789 -  bližní, dobro, láska, svědomí, úsudek svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
2262 - horské kázání, láska , láska-k bližnímu , nenávist , nepřátelé
2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti