Číslo paragrafu: 1973

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON
Nový zákon obsahuje vedle příkazů také evangelijní rady. Tradiční rozlišení mezi Božími přikázáními a evangelijními radami se zakládá na vztahu k lásce, která je dokonalostí křesťanského života. Přikázání jsou určena k tomu, aby odstraňovala, co je neslučitelné s láskou. Rady se zaměřují k odstranění toho, co by mohlo překážet lásce v jejím růstu, i když to není s ní v rozporu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2053 -  Boží-přikázání, cizoložství, čistota, desatero, evangelijní rady 915 -  evangelijní rady, čistota, chudoba, poslušnost, povolání

Vybrané dle klíčových slov:

2053 - Boží-přikázání, cizoložství , čistota , desatero , evangelijní rady
2054 - Boží-přikázání, desatero , farizejové , láska , láska-k bližnímu
2075 - Boží-přikázání, desatero , církevní přikázání , dekalog  
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská