Číslo paragrafu: 1977

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Kristus je cílem zákona. Jen On učí Boží spravedlnosti a uděluje ji.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1459 - zadostiučinění, spravedlnost , hříchy , uzdravení duše , pokání
1836 - ctnosti, spravedlnost    
716 - Duch svatý, Boží-plán (spásy) , spravedlnost , očištění srdcí  
1405 - eucharistie-záruka nebeské slávy, nesmrtelnost , spravedlnost , život-věčný , vykoupení
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1912 - lidské společenství, obecné blaho , spravedlnost , blahobyt , společnost občanská
2147 - Boží-jméno, sliby , spravedlnost , věrnost-člověka  
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
745 - Duch svatý, Boží Syn-pomazání , Mesiáš , Kristus  
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
2154 - Boží-jméno, křivá přísaha , přísaha , spravedlnost , svědectví-pravdy
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus , obrazy-Krista , tělo-Kristovo , Kristus
480 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-lékař , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , Ježíš z Nazareta , Kristus
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové , utrpení , naděje na spásu , Kristus
645 - Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla , zmrtvýchvstání , vzkříšení , Kristus
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost