Číslo paragrafu: 1983

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Nový zákon je milostí Ducha svatého, přijatou skrze víru v Krista, a působí prostřednictvím lásky. Nachází svůj hlavní výraz v horském kázání našeho Pána a používá svátostí, aby nám uděloval milost.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1971 - horské kázání, katecheze , katecheze-apoštolská , mravní-zákon , Nový zákon
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
2262 - horské kázání, láska , láska-k bližnímu , nenávist , nepřátelé
2763 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , radostná zvěst , evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba , modlitba-Páně , touha , život-duchovní
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
1968 - evangelium, horské kázání , mravní-zákon , nepřátelé , Nový zákon
139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
2761 - evangelium, modlitba , modlitba-Páně , Nový zákon , Otčenáš
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
514 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-skrytý život , víra
515 - evangelium, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-život a učení , svátosti , Ježíš Kristus-božství
573 - evangelium, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , prameny historické , víra , vykoupení
638 - evangélium, zmrtvýchvstání , vzkříšení , smrt , Boží-přísliby
1966 - dokonalost, horské kázání , mravní-zákon , Nový zákon , svátosti
1965 - dokonalost, horské kázání , Izrael , mravní-zákon , Nová smlouva
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1980 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva