Číslo paragrafu: 1984

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Evangelijní zákon naplňuje, překonává a přivádí k dokonalosti Starý zákon: naplňuje jeho přísliby nebeského království prostřednictvím blahoslavenství a zdokonaluje jeho přikázání tím, že napravuje kořen jednání, srdce.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon
2821 - blahoslavenství, Boží-království , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1949 - blahoslavenství, spása