Číslo paragrafu: 1987

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):OSPRAVEDLNĚNÍ
Milost Ducha svatého má moc nás ospravedlnit, to je očistit nás od našich hříchů a udělit nám „ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista“ (Řím 3,22) a skrze křest: „Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Kdo umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem“ (Řím 6,8-11).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

734 -  Duch svatý-dary, hříchy, odpuštění-hříchů  

Vybrané dle klíčových slov:

1861 - Boží-spravedlnost, hříchy , hříchy-smrtelné , lítost , milost
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
1953 - Boží-spravedlnost, dokonalost , mravní-zákon , zákon přirozený , lidská práva
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti , přirozenost-božská , zásluhy , život-věčný
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
2830 - Boží-spravedlnost, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , potrava-materiální
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)