Číslo paragrafu: 199

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:"VĚŘÍM V BOHA"
„Věřím v Boha“, toto první tvrzení z vyznání víry je také nejzákladnější. Celé vyznání mluví o Bohu, a mluví-li také o člověku a o světě, pak jen ve vztahu k Bohu. Všechny články Kréda vycházejí z prvního, právě tak jako přikázání Desatera jsou rozvinutím prvního. Ostatní články nám umožňují lépe poznávat Boha, jak se postupně zjevoval lidem. „Křesťané tedy napřed vyznávají, že věří v Boha.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2083 -  Izrael, láska, láska-k Bohu, otroctví, povinnosti

Vybrané dle klíčových slov:

79 - Bůh-Otec, Duch svatý , hlas-evangelia , věřící , Snoubenka(církev)
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
239 - Bůh-Otec, otcovství , důvěrný vztah s Bohem , chybování , rodiče
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
242 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , soupodstatnost , koncil-Nicejský , koncil-Cařihradský
437 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus , poosvěcený , Josef , Maria
2367 - Bůh-Otec, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2777 - Bůh-Otec, důvěra , hořící keř , liturgie-římská , modlitba
2780 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
2782 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , přijetí za Boží děti , Otec
2783 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , služebníci Boha , Otec
2789 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2790 - Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2791 - Bůh-Otec, křest , modlitba , modlitba-Páně , obecné blaho
2792 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , rozdělení-lidí , Otec
2797 - Bůh-Otec, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , Otec
2802 - Bůh-Otec, modlitba , modlitba-Páně , Otec , Otčenáš
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice