Číslo paragrafu: 1995

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):OSPRAVEDLNĚNÍ
Duch svatý je vnitřním učitelem. Tím, že ospravedlnění dává život „vnitřnímu člověku“, zahrnuje posvěcení celé bytosti. „Kdysi jste dávali svoje údy do služeb nečistoty a nevázanosti, takže jste vedli život nezřízený. Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý … Nyní však jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život“ (Řím 6,19.22).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

741 -  modlitba, Duch svatý, církev-církev a Duch svatý, parakletos, slabost

Vybrané dle klíčových slov:

1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
2010 - dobra-časná, milost , modlitby-křesťanské , ospravedlnění , přátelství
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství