Číslo paragrafu: 1996

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):MILOST
Naše ospravedlnění pochází z Boží milosti. Milost je přízeň, nezasloužená pomoc, kterou nám Bůh dává, abychom odpověděli na jeho nabídku stát se Božími dětmi, adoptivními syny účastnými božské přirozenosti a věčného života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

153 -  ctnosti-nadpřirozené, Boží dar, milost, svoboda, souhlas

Vybrané dle klíčových slov:

1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění   
2010 - dobra-časná, milost , modlitby-křesťanské , ospravedlnění , přátelství
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra