Číslo paragrafu: 1999

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):MILOST
Kristova milost je nezasloužený dar, který nám Bůh dává ze svého života vlitého do naší duše Duchem svatým, aby ji vyléčil z hříchu a posvětil. Je to milost posvěcující nebo zbožšťující, kterou jsme dostali při křtu a která je v nás pramenem díla posvěcení. „Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista“ (2 Kor 5,17-18).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1966 -  dokonalost, horské kázání, mravní-zákon, Nový zákon, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

1856 - hříchy, hříchy-smrtelné , klení , obrácení , srdce
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus , láska-Boží  
493 - hříchy, Maria , Maria-neposkvrněné početí , svatost , Duch svatý
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1488 - hříchy, zlo , hříšník , církev , svět
1606 - hříchy, láska , láska-manželská , nevěrnost , společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci    
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost , poslušnost víry , spása , srdce
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie , smilstvo , tělo , závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-všední , hříchy-lehké , hříchy-těžké
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné , nevědomost , srdce , zatvrzelost
1860 - hříchy, hříchy-smrtelné , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , odpovědnost
1862 - hříchy, hříchy-všední , neposlušnost , poslušnost víry , hříchy-lehké