Číslo paragrafu: 2001

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):MILOST
Již příprava člověka na přijetí milosti je dílem milosti. Ta je pak nutná, aby probudila a udržovala naši spolupráci na ospravedlnění prostřednictvím víry a na posvěcování prostřednictvím lásky. Bůh v nás tak dovršuje to, co započal: „Začíná totiž tak, že provádí svými zásahem to, že chceme; a dovršuje tím, že spolupracuje s hnutími naší již obrácené vůle.“ „Jistě i my pracujeme, ale tak, že spolupracujeme s Bohem, který je činný. Jeho milosrdenství nás předešlo, abychom byli uzdraveni, a bude nás ještě sledovat, abychom po svém uzdravení zesílili; předchází nás, aby nás volal, sleduje nás, aby nás oslavil, předchází nás, abychom žili zbožně, a sleduje nás, abychom s ním žili věčně, protože je jisté, že bez něho nemůžeme dělat nic.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

490 -  církevní otcové, Eva, Maria-matka Boží, souhlas-Mariin, anděl-Gabriel

Vybrané dle klíčových slov:

2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
2023 - milost-posvěcující    
1999 - hříchy, milost , milost-posvěcující , obrácení , smíření-s Bohem
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
1991 - Boží-spravedlnost, milost , ospravedlnění