Číslo paragrafu: 2004

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MILOST A OSPRAVEDLNĚNÍ
Podnadpis (římská čísla):MILOST
Mezi zvláštními milostmi je vhodné připomenout milosti stavu, které provázejí vykonávání povinnosti křesťanského života a služeb v církvi: „Máme rozmanité duchovní dary podle milosti,která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí“ (Řím 12,6-8).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2442 - horlivost, krádež , laici , láska , láska-k bližnímu
2503 - horlivost, krása , liturgie-liturgie a modlitby , pravda , umění
2700 - horlivost, modlitba , modlitby-ústní   
2750 - horlivost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti