Číslo paragrafu: 2031

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Mravní život je duchovní bohoslužba. Přinášíme svá těla jako „oběť živou, svatou a Bohu milou“ (Řím 12,1) v lůně Kristova Těla, které tvoříme, a ve společenství s jeho eucharistickou obětí. V liturgii a při slavení svátostí se modlitba a nauka spojují s Kristovou milostí, aby osvěcovaly a živily křesťanský způsob jednání. Jako celý křesťanský život, tak i mravní život nachází svůj pramen a své vyvrcholení v eucharistické oběti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1368 -  eucharistie, Kristova oběť, oběť církve, církev-tělo Kristovo, utrpení

Vybrané dle klíčových slov:

1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2032 - církev, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-hlava církve , soud-církve , spása
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie
2039 - církev, církev-učitelský úřad , dobro , mravní-zákon , rozum
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
2643 - církev, eucharistická oběť , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2040 - církev, církev-matka , církev-učitelský úřad , křesťané , potrava-duchovní
2042 - církev, církevní přikázání , eucharistická oběť , eucharistie , křest
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon