Číslo paragrafu: 2032

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE
Církev „sloup a opora pravdy“ (1 Tim 3,15), „převzala od apoštolů Kristův slavnostní příkaz zvěstovat pravdu o spáse“. Je úkolem církve „vždy a všude hlásat mravní zásady včetně těch, které se týkají společenského pořádku, a také posuzovat kteroukoli lidskou záležitost, pokud to vyžadují základní práva lidské osobnosti nebo spása duší“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

85 -  autorita církve, biskup římský, biskupové, církev-učitelský úřad, Boží-slovo 86 -  Boží-slovo, církev-učitelskýúřad, poklad víry, střežit  87 -  apoštolové, věřící, pastýři, Kristova slova, přijímat 888 -  evangelium-hlásání, biskupové, kněží, víra-zvěstování, církev-učitelský úřad 889 -  církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru, neomylnost církve, smysl pro víru, víra-apoštolská 890 -  církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, neomylnost církve, mravy a víra, omyl 891 -  neomylnost církve, papež-neomylnost, biskupský sbor, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti 892 -  církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad, papež, biskupové, neomylnost církve 2246 -  církev, církev-církev a stát, láska, láska-k bližnímu, politika 2420 -  autorita, církev, církev-sociální nauka, dobra-časná, krádež

Vybrané dle klíčových slov:

1592 - církev, církev-učitelský úřad , kněží , kněžství-služebné , správa-pastorální
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2038 - církev, církev-učitelský úřad , člověk-důstojnost , morálka křesťanská , teologie
2039 - církev, církev-učitelský úřad , dobro , mravní-zákon , rozum
2049 - církev, církev-učitelský úřad , desatero , katecheze , kázání
2040 - církev, církev-matka , církev-učitelský úřad , křesťané , potrava-duchovní
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil