Číslo paragrafu: 2034

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A UČITELSKÝ ÚŘAD CÍRKVE
Římský velekněz a biskupové jsou „autentičtí, tj. Kristovou autoritou obdaření učitelé. Lidu sobě svěřenému zvěstují víru, v kterou má věřit a uplatňovat ji v životě.“ Řádný a všeobecný učitelský úřad římského velekněze a s ním spojených biskupů učí věřící pravdám, kterým mají věřit, lásce, kterou mají prokazovat, a blaženosti, v kterou mají doufat.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2050 - biskup římský , biskupové , rozum , zákon přirozený
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
2639 - blahoslavenství, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný