Číslo paragrafu: 2042

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
První přikázání („O nedělích a jiných svátcích dle přikázání se účastnit mše svaté a zdržet se služebních prací“) požaduje od věřících, aby den, kdy se připomíná zmrtvýchvstání Páně, jakož i hlavní liturgické svátky, kdy se uctívají tajemství Páně, Panny Marie a svatých, světili především účastí na eucharistické oběti, k níž se shromažďuje křesťanské společenství, a odpočinuli si od těch prací a zaměstnání, které by jim v takovém posvěcování těchto dní mohly bránit. Druhé přikázání („Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok“) zajišťuje přípravu na eucharistii prostřednictvím přijetí svátosti pokání, kterou pokračuje dílo křestního obrácení a odpuštění. Třetí přikázání („Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době“) zaručuje minimum v přijímání těla a krve Páně ve spojení s velikonočními svátky, pramenem a středem křesťanské liturgie.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1389 -  bohoslužby-účast, svaté přijímání-pravidelnost, svátky, svátost pokání a smíření, velikonoční období 2180 -  Den Páně, obřady, přikázání, svátky, závazky 1457 -  svátost pokání a smíření-častost, těžký hřích, svaté přijímání-těžký hřích, první svaté přijímání, rozhřešení-hříchů 1389 -  bohoslužby-účast, svaté přijímání-pravidelnost, svátky, svátost pokání a smíření, velikonoční období

Vybrané dle klíčových slov:

2048 - církev, církevní přikázání , život-mravní , Boží-přikázání , mravnost
2643 - církev, eucharistická oběť , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2031 - církev, církev-učitelský úřad , eucharistická oběť , modlitby-liturgické , pramen-milosti
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
2065 - církev, desatero , katecheze , tradice-církevní , církevní přikázání
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost