Číslo paragrafu: 2043

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Čtvrté přikázání („Ve dnech církví stanovených se zdržovat požívání masa a zachovávat půst“( zajišťuje prostor pro odříkání a pokání, které nás připravují na liturgické svátky; přispívají k tomu, abychom dovedli získat nadvládu nad svými pudy a svobodu srdce. Páté přikázání („Církvi na její potřeby přispívat“) praví, že věřící jsou také povinni přispívat na hmotné potřeby církve, každý podle svých možností.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1387 -  svaté přijímání-příprava, půst-liturgický, úcta-k eucharistii, svaté přijímání-postoj a oblečení  1438 -  pokání-doby, doba postní, kající praxe, odříkání, duchovní cvičení 1351 -  eucharistie, obětní dary, sbírka, dary, nouze

Vybrané dle klíčových slov:

2015 - askeze, blahoslavenství , dokonalost , duchovní boj , duchovní pokrok
2340 - askeze, čistota , integrita-osobnosti , křest , láska
2733 - askeze, církevní otcové , modlitba , omrzelost , slabost
2042 - církev, církevní přikázání , eucharistická oběť , eucharistie , křest
2048 - církev, církevní přikázání , život-mravní , Boží-přikázání , mravnost
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
2065 - církev, desatero , katecheze , tradice-církevní , církevní přikázání
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec