Číslo paragrafu: 2044

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A SVĚDECTVÍ MISIJNÍHO POSLÁNÍ
Věrnost pokřtěných je základní podmínkou pro hlásání evangelia a pro poslání církve ve světě. Aby poselství spásy ukázalo před lidmi sílu své pravdy a vyzařovalo ji, musí být potvrzováno svědectvím života křesťanů. „Svědectví křesťanského života a dobré skutky, konané v nadpřirozeném duchu, mají sílu přitahovat lidi k víře a k Bohu.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

852 -  misie-cesty, evangelium-hlásání, Duch svatý-misie, sebeobětování, církev 905 -  laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-o Bohu 

Vybrané dle klíčových slov:

849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
2472 - evangelizace, povinnosti , pravda , svědectví-víry , život-v pravdě
1134 - svědectví-církve, život-svatých , život-víry , víra  
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
1303 - biřmování, církev-poslání , moudrost , poznání , strach
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání , Duch svatý-misie , sebeobětování , církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený  
1070 - liturgie-novozákoní, evangelium-hlásání , kněžství , Ježíš Kristus-kněžství , údy-Kristova těla
1086 - poslání, evangelium-hlásání , liturgie , oběti , spása-uskutečňování
1427 - obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání , křest , obrácení , odpuštění-hříchů