Číslo paragrafu: 2046

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla):MRAVNÍ ŽIVOT A SVĚDECTVÍ MISIJNÍHO POSLÁNÍ
Křesťané svým životem podle Krista urychlují příchod Božího království, „království pravdy … spravedlnosti … a pokoje“. Kvůli tomu nezanedbávají své pozemské úkoly; věrni svému Mistru je plní poctivě, trpělivě a s láskou.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

671 -  Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království, vítězství nad zlem, církev-putující, církev-svatá 2819 -  Boží-království, čas, Ježíš Kristus-slavný návrat, modlitba, modlitba-Páně

Vybrané dle klíčových slov:

1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
1759 - mravnost, život-mravní    
1775 - mravnost, život-mravní    
1750 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1757 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1758 - mravnost, svobodná vůle , život-mravní   
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní  
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
1306 - biřmování, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2008 - zásluhy, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
2757 - modlitba, život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života  
1210 - svátosti-církve, život-křesťanský , Ježíš Kristus , život z víry , uzdravení
1285 - uvedení do křesťanského života, život-křesťanský , biřmování-potřebnost k životu   
2047 - liturgie-velikonoční, život-mravní , mravnost   
1760 - dobré skutky, mravnost , život-mravní   
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
2527 - čistota, mravnost , očišťování , radostná zvěst , život