Číslo paragrafu: 2058

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO V PÍSMU SVATÉM
„Deset slov“ shrnuje a vyhlašuje Boží zákon: „Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na hoře zprostřed ohně, oblaku a mrákoty mocným hlasem a víc nepřipojil. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně“ (Dt 5,22). Proto se tyto dvě desky nazývají „Svědectví“ (Ex 25,16). Obsahují totiž podmínky smlouvy uzavřené mezi Bohem a jeho lidem. Tyto „desky svědectví“ (Ex 31,18; 32,15; 34,29) mají být uloženy do „archy“ (Ex 25,16; 40,1-3).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1962 -  bližní, desatero, mravní-zákon, přikázání, Starý zákon

Vybrané dle klíčových slov:

2130 - archa, láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné , spása
2578 - archa, modlitba , proroci , služebníci Boha , Starý zákon
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog