Číslo paragrafu: 2060

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO V PÍSMU SVATÉM
Dar přikázání a Zákona je součástí smlouvy, kterou Bůh uzavřel se svými. Podle knihy Exodus lid dostává zjevení „deseti slov“ mezi předložením smlouvy a jejím uzavřením, když se zavázal, že bude poslušně plnit všechno, co mluvil Hospodin. Desatero nebývá nikdy předáváno, leda po připomínce smlouvy („Hospodin, náš Bůh, s námi uzavřel na Chorebu smlouvu“: Dt 5,2).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

62 -  Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel

Vybrané dle klíčových slov:

2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl