Číslo paragrafu: 2063

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO V PÍSMU SVATÉM
Smlouvu a dialog mezi Bohem a člověkem ještě dokládá skutečnost, že všechny příkazy jsou vyhlášeny v první osobě („Já jsem Hospodin …“) a obracejí se k jiné osobě („ty …“). Ve všech Božích přikázáních je osobní zájmeno, které určuje adresáta, v jednotném čísle. Bůh dává poznat svou vůli celému lidu a zároveň každému jedinci zvlášť. „Pán přikázal milovat Boha a učil spravedlnosti k bližnímu, aby člověk nebyl ani nespravedlivý, ani nehodný Boha. Tak Bůh desaterem připravoval člověka, aby se stal jeho přítelem a aby byl jedno srdce se svým bližním … Slova desatera pro nás zůstávají svrchovaně platná. Vůbec nebyla zrušena; nabyla svůj plný význam a rozvoj příchodem Pána v lidském těle.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

878 -  posvátná služba, kněžství, povolání, služba-církve, svědectví-o Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2071 - desatero, desatero-jednota , hlas-svědomí , poznání-dobra , přikázání
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl