Číslo paragrafu: 2067

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO V CÍRKEVNÍ TRADICI
Deset přikázání vyhlašuje požadavky lásky k Bohu a k bližnímu. První tři se vztahují hlavně na lásku k Bohu a dalších sedm na lásku k bližnímu. „Jako jsou dvě přikázání lásky, v nichž je shrnut celý Zákon i Proroci — říkal Pán … — tak i desatero přikázání bylo dáno na dvou deskách. Říká se totiž, že tři přikázání byla napsána na jedné a sedm na druhé desce.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1853 -  cizoložství, hříchy, křivé svědectví, lidské úkony, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu