Číslo paragrafu: 2071

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:DESATERO A PŘIROZENÝ ZÁKON
I když jsou přikázání přístupná pouhému rozumu, byla zjevena. Hříšné lidstvo potřebovalo toto zjevení, aby dosáhlo plného a bezpečného poznání všech požadavků přirozeného zákona: „Ve stavu hříchu bylo zapotřebí úplného výkladu přikázání desatera, protože světlo rozumu se zatemnilo a vůle sešla na scestí.“ Boží přikázání poznáváme prostřednictvím Božího zjevení, které nám předkládá církev, a hlasem mravního svědomí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1960 -  mravní-zákon, přirozený mravní zákon, lidská práva, lidská práva, mravní-zákon 1777 -  pravda, přikázání, přirozený mravní zákon , svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

2070 - desatero, desatero-jednota , lidská práva , právo-přirozené , přirozenost-lidská
2079 - desatero, desatero-jednota , církevní přikázání , dekalog  
1955 - desatero, dobro , mravní-smysl , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva , mravní-zákon , povinnosti , přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , životní podmínky
1958 - desatero, krádež , mravní-zákon , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2059 - desatero, oheň , Písmo svaté , teofanie , zjevení Boha
2060 - desatero, Písmo svaté , poslušnost víry , církevní přikázání , dekalog
2061 - desatero, otroctví , Písmo svaté , svět-pozemský , tresty-za hřích
2063 - desatero, Písmo svaté , přátelství , přítel , tradice-církevní
2073 - desatero, poslušnost , poslušnost víry , povinnosti , vina
2074 - desatero, povinnosti , tajemství-Kristovo , víno , život-svatých
2076 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2077 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2080 - desatero, zákon přirozený , církevní přikázání , dekalog  
2081 - desatero, povinnosti , přirozený mravní zákon , církevní přikázání , dekalog
2082 - desatero, církevní přikázání , dekalog   
2069 - Bůh-Stvořitel, desatero , desatero-jednota , jednota-Písma , život-společenský
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
2054 - Boží-přikázání, desatero , farizejové , láska , láska-k bližnímu