Číslo paragrafu: 2072

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis:ZÁVAZNOST DESATERA
Protože desatero Božích přikázání vyjadřuje základní povinnosti člověka k Bohu a k bližnímu, zjevuje ve svém základním obsahu těžké závazky. Ty jsou v podstatě neměnné a zavazují vždy a všude. Nikdo nás jich nemůže zprostit. Bůh vryl deset přikázání do srdce lidské bytosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1858 -  cizoložství, hříchy, hříchy-smrtelné, křivé svědectví, matka 1958 -  desatero, krádež, mravní-zákon, přirozený mravní zákon, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu